• loading...

  понеделник, 13 март 2017 г.

  Фрази и мъдри мисли

  Паметта е следа на нещата, закрепени в мисълта 
  Memoria est signatarum rerum in mente vestigium

  Паметта отслабва, ако не я упражняваш
  Memoria minuitur, nisi eam exerceas

  Лъжецът трябва да помни какво говори
  Mendacem memorem esse oportet

  На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината
  Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus

  Начинът на мислене се променя с промяната на положението
  Mens vertitur cum fortuna

  Гледай ума на човека, а не челото му
  Mentem hominis spectato, non frontem

  Не лъжи: лъжата никога не води до добро
  Mentiri noli: numquam mendacia prosunt

  Истина е, че всеки се измерва със своя мярка и мерило
  Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est

  Фрази и мъдри мисли

  loading...
  X

  Вицове и Бисери

  СтанетеФЕН

  Вицове